Свържете се с нас

Шандонг Huaxia група Ко, ООД

Адрес на фирмата: Huaxia пътя, Weihai, провинция Шандонг

Tel:0086-0631-5991999

Факс: 0086-0631-5999076

Мобилен телефон: 13573745628

Пощенски код: 264205

Мениджър: Frankchao

Имейл:whdaisuo@hotmail.com

Министерството на сътрудничеството ще си сътрудничи, за да принуди Китай да произвежда 2025 промишленост 4.0, за да бъде оборудван с капитални крила

- Mar 23, 2018 -

На 26 септември Министерството на промишлеността и информационните технологии и Комисията за регулиране на ценни книжа в Китай съвместно проведоха симпозиум и двете страни подписаха "Споразумение за стратегическо сътрудничество между Комисията за регулиране на ценни книжа на Китай" на Министерството на промишлеността и информационните технологии.

"Мисля, че това сътрудничество трябва да опише подробно съдържанието на документа" Made in China 2025 "." Лице от отдела за инвестиционно банкиране на CICC заяви пред репортери на 27 септември.

Репортерът беше информиран, че главните отговорни лица на двете партии са присъствали на сцената. Министър Miao Xie и заместник-министър Liu Lihua от Министерството на индустрията и информационните технологии и председател Liu Shiyu, заместник-председателят Jiang Yang и помощник-председателят Zhang Shenfeng на Комисията за регулиране на ценни книжа в Китай, както и отговорните служители на съответните отдели на на срещата присъстваха две компании. Среща.

Двете страни подчертаха, че производството е основата на реалната икономика и основното бойно поле за структурни реформи от страна на предлагането; обслужването на реалната икономика е в основата на основаването на капиталовия пазар, играе добра роля на капиталовия пазар, изграждането на електроцентрала за производство на услуги и изграждането на електроцентрала за интернет, за насърчаване на финансирането. Изключително важно е енергичното подновяване на реалната икономика чрез взаимодействие с промишлеността и разработване по координиран начин.

Двете министерства обединиха усилията си, за да станат фокусът на новините на днешния капиталов пазар. Засегнати от това, днешните капиталови пазари се движат. Към края на годината всички сектори, включително промишлеността 4.0, отбелязаха известни печалби, като индексът Industry 4.0 нарасна с 1.03%. От 131-те концепции за акции днес се увеличиха 101 акции, което представлява 77,1%.

За сътрудничеството на двете министерства и комисии професор Донг Дънкин, директор на Университета за финансови изследвания и изследване на ценни книжа в Ухан, заяви: "Много е полезно да очакваме с нетърпение да подпишем споразумение за стратегическо сътрудничество. Една от основните задачи на Министерството на промишлеността и информационните технологии е да се съсредоточи върху производството, а от друга - да се възползва от развитието на малките и микропредприятията, а капиталовият пазар е регулаторният обхват на Комисията за регулиране на ценни книжа, сътрудничеството на двете министерства и комисии е връзката между реалната икономика и капиталовия пазар, което е много привлекателно. Освен това Министерството на промишлеността и информационните технологии отговаря и за малките, средните и микропредприятията, затова е иновативно От гледна точка на това капиталовият пазар също полага усилия и подкрепя някои високотехнологични предприятия с висок растеж. "

Струва си да се отбележи, че това стратегическо сътрудничество също е една от важните мерки за подкрепа на китайското производство на "2025".

"В момента сме все още в ранния етап на индустриалната 4.0 ера, което е ранният стадий на технологичното приложение" Big Bang of Industrial 4.0 ". Макар да има непрекъснато голям обем финансов капитал, производственият капитал все още е сравнително недостатъчен и технологичният начин на приложение не е добре потвърден. За разлика от иновациите и предприемачеството в областта на потребителския интернет, капиталът, необходим за иновации в областта на промишленото производство, е очевидно много голям, като се инвестират стотици милиони или дори милиарди вложения. Това не е нещо, което обикновените ЦК могат да си позволят. Трябва да се изгради нова. Капиталовата система и съвместните усилия на двете министерства мисля, че е да предоставим ясен канал от капиталовата система ", каза икономист от университета в Шанхай, който отказа да бъде назован.

Репортерът забеляза, че в статията "Made in China 2025", издадена от Държавния съвет, тя също така предложи да се използва капиталовият пазар за насърчаване на свързаната с него работа.

Включване на стабилен многоетапен капиталов пазар, насърчаване на стандартизираното развитие на регионалния пазар на акции, подпомагане на квалифицирани производствени фирми при финансирането на местни и чуждестранни регистрации, издаване на различни видове инструменти за дългово финансиране. В същото време в документа се изисква също да се подкрепят инвестициите за рисков капитал и инвестициите в частни капиталови инвестиции, за да се подкрепи иновацията и развитието на производствените предприятия. Насърчаване на изпълнението на допустими производствени заеми и лизингови активи за извършване на процеса на секюритизация.

Репортер на Business Herald от 21-ви век научи, че на срещата КСОВ и Министерството на промишлеността и информационните технологии допълнително ще подобрят механизма за координация на работата, ще засилят обмена на информация и споделянето и ще укрепят бизнеса, за да се гарантира, че съдържанието на кооперацията ще се утвърди. Какво е съдържанието на сътрудничеството и дали ще има съответна политика е въпросът, за който пазарът е най-загрижен.

Донг Дънкин посочи: "Политиката може да се съсредоточи предимно върху напредналите производствени индустрии. Например Комисията за регулиране на ценните книжа на Китай има наклон по време на прегледа на IPO. е ефективен и това е и капиталовият пазар. Една инициатива за подпомагане на модерното производство е важна. "

Лице от отдела за инвестиционно банкиране на голяма компания за ценни книжа в Пекин заяви пред репортери на 27 септември: "Всъщност не е необходимо да се помага на този етап от публичното предлагане. Можете да опитате някои комбинации от индустриални или индустриални политики на новия пазар на 3-ти борд или на пазара на 4-ти борд. По-приложимата политика може да се отнася до отрицателния списък с обяви, стартирани от предишната система за прехвърляне на акции. Изброените стандарти за иновативни и неиновационни компании са различни. Основната база за иновативните компании са предприятията в нововъзникващите стратегически индустрии. "

В същото време някои пазарни участници споменаха също така, че стратегията за намаляване на бедността на капиталовия пазар, провеждана от Комисията за регулиране на ценни книжа в Китай, също има определено референтно значение. Предприятията, обхванати от документа "Made in China 2025", могат да ускорят процеса на преглед, без да намалят стандартите за одит и да намалят връзката за одит.

Страница 2 от 3

Като важен гръбнак и гръбнак на националната икономика, новината за реорганизацията и интеграцията на централните предприятия винаги е привличала голямо внимание. Изпълнителната среща на Държавния съвет, проведена на 27 септември, предложи, въз основа на доброволно и изграждане на консенсус от страна на предприятията, в съответствие с принципа "Възрастно едно домакинство и насърчаване на едно домакинство", ние трябва постоянно да насърчаваме държавните предприятия в областта на производството на оборудване, въглища, електричество, комуникации и химическо инженерство. Реорганизиране и интегриране, за да се подобри ефективността на разпределението на ресурсите и да се повиши конкурентоспособността.

Главният икономист на банката Zhangyuan Bank Wang Jun заяви вчера в интервю за репортер "Ценни книжа", че споменатите по-горе пет основни области са в центъра на следващата фаза на преструктуриране и интеграция на централното правителство, главно поради съществуващия централен предприятия и световни многонационални компании в тези области. Все още има относително големи пропуски и няма очевидни конкурентни предимства. Изключителните резултати са следните: Първо, степента на интернационализация е ниска и способността за интегриране на ресурсите в глобален мащаб не е силна; второ, слаби технически възможности за иновации и липса на международни дискурсни права. На международния пазар ценовата мощ; Трето, в международното разделение на труда и в глобалната индустриална верига в нисък край корпоративното влияние и статутът на световната индустрия все още не са подобрени; Четвърто, сериозната липса на международно признати марки; Пето, по-ниско ниво на управление на бизнеса, липса на вътрешна жизненост, Общата конкурентоспособност е слаба.

"От гледна точка на управлението, основната цел на насърчаването на преструктурирането на централните предприятия е да могат да стават по-големи и по-силни и да оптимизират държавните предприятия и постоянно да повишават жизнеността, контрола, влиянието и рисковата съпротива на държавата така че тя да може активно да се адаптира и да ръководи икономиката. За да развием новия нормален от гледна точка на самото предприятие, се надяваме да култивираме и създаваме мултинационални групи от предприятия, които са в съответствие с международните правила и работят ефективно чрез силни и слаби съюзи и култивират и изграждат национална и глобална перспектива , Развитие в чужбина, транснационални операции, мултинационални групи от предприятия с международна конкурентоспособност и влияние на марката; подхранване и изграждане на мултинационални корпорации с водещи технологии, добре познати марки и водеща индустриална модернизация ", смята Уанг Юн.

"Репортер на" Securities Daily "научи от SASAC, че след 18-ия национален конгрес на партията, успехът на 18-те групи от 34 компании е завършен, резултатите могат да бъдат описани като много важни. През 2016 г. общата печалба на преструктурираните предприятия се е увеличила с повече от 40% от 2012 г. По отношение на разходите за персонализиране и корпоративно управление, август 2017 г. централното правителство е намалило общо 6 395 юридически лица, намалява разходите за труд с 27,4 милиарда юани общо и намалени разходи за управление с 10,6 милиарда юана, което също подобри оперативната ефективност, като същевременно намали разходите и разходите. ,

В същото време, новосъздадената корпорация за развитие на авиацията в Китай. Освен това три телекомуникационни компании създадоха "Кула", "Китай аерокосмически материали" и трите най-големи авиокомпании, за да създадат платформа за опазване и споделяне на авиационни материали. Съответните компании за въглища са създали платформа за управление на активи на въглищните предприятия за централните предприятия, която ефективно е насърчила концентрацията на ресурси за конкурентни предприятия и концентрацията на големи предприятия.

Според Bai Yingzi, директор на Бюрото за реформи в SASAC, следващата стъпка ще бъде да се концентрират ресурсите върху основните бизнес предприятия и изгодни предприятия, да се укрепят и усъвършенстват основните дейности на централните предприятия и да се култивира група от основни конкурентоспособности, висока ефективност на разпределение на ресурсите и промишлени предимства чрез преструктуриране. Очевидни водещи компании играят ключова роля в съживяването на реалната икономика.

В допълнение, ефективността на разпределението на държавните активи след реорганизацията също се увеличи значително. Разбираемо е, че от създаването на "Кула", нивото на споделяне на нови стоманени кули е увеличено от 20% на 70%. През последните две години тя намали изграждането на 501 000 дублирани кули, спестени инвестиции в строителството от 88 милиарда юана и спести 23 000 акра земя. Китай COSCO Shipping изчерпателно популяризира координацията на контейнерния бизнес и завърши интеграцията на вътрешните мрежи, задграничните мрежи, организациите, операционните системи и въздушните маршрути. През 2016 г. той е постигнал ръст от около 4,7 милиарда юана.

Страница 3 от 3

На 20 септември в изложението за международни строителни машини Китай (Пекин) от 2017 г. глобалният дебют на Caterpillar на новото поколение хидравлични багери привлече вниманието на много зрители. В същия ден Caterpillar представи шест хитри продукти и решения на едно място, които станаха основен акцент на шоуто.

Тази изложба е първата международна широкомащабна изложба, откакто световната строителна машиностроителна индустрия се възстанови. В допълнение към Caterpillar, над 1000 научноизследователски и развойни организации, производствени и обслужващи организации от строителната индустрия, включително Sany Group, Zoomlion и XCMG. Зад процъфтяващата популярност е възстановяването на индустрията за строителни машини след петгодишен "зимен период".

Според данни на Асоциацията на индустриалните строителни машини в Китай през август тази година големите производители на багери продадоха около 8 700 багера от различни видове, а темпът на растеж остана на 100% в продължение на пет последователни месеца.

"Въпреки дълбочината на корекциите през последните пет години Китай остава най-важният пазар на строителни машини в света и остава най-големият пазар за глобално развитие." Чи Юн, президент на Асоциацията на индустриалните индустрии в Китай, заяви на конференцията, че в момента основните строителни машини в света са Производителите вече са започнали бизнес в Китай и много от тях са постигнали и задълбочено локализиране. Китайските компании също разширяват обхвата на своите продукти от традиционните нововъзникващи пазари до развитите европейски и американски страни и региони.

Според Chen Qihua, глобалният вицепрезидент на Caterpillar и председател на инвестиционната компания Caterpillar (China), освен цикличните фактори, основните фактори, които стимулират растежа на строителната индустрия, са проектите за национална инфраструктура, развитието на недвижимите имоти и урбанизацията. Изграждането на "един пояс и един път" и ускоряването на проектите за ПЧП бяха насочени. Въпреки това, Чен Qihua също каза, че настоящите характеристики на растежа на пазара са много различни от тези на преди пет години. Строителната индустрия е влязла в нова ера, характеризираща се с интелигентни машини и интелигентни услуги.

Това решение бе одобрено от Уанг Мин, председател на XCMG. Той каза, че през последните пет години строителната индустрия в Китай не е направила крачка, но ускори своето оформление в интернет на нещата, индустриалните облаци и интелигентното производство. На тази изложба новите продукти на XCMG са пълни с новоразработени интелигентни продукти.

Колко дълго може да се запази инерционният растеж на пазара на строителни машини? Чен Чихуа каза, че от следващата година се очаква строителната индустрия да навлезе на стабилен и стабилен етап. През следващите две до три години строителната индустрия ще поддържа относително стабилен и стабилен растеж.

Този изглед представлява и гледната точка на много изложители. По-специално, тъй като китайската икономика се стабилизира и стане по-благоприятна, увереността на повечето компании се увеличи допълнително.

Понастоящем областта на строителните машини в Китай е напълно отворен и свободно конкурентен пазар и скоростта на оцеляване на най-добрите в сектора се ускори. Лице, отговарящо за фирма за строителни машини в Фуджиан, посочи, че с непрекъснатото подобряване на националните изисквания за опазване на околната среда стандартите за емисиите в отрасъла ще бъдат включени в дневния ред преди и след 2019 г.


Съответното браншово познание

Свързани продукти